Onderhoud Industriële Koelinstallaties

Betrouwbare partner voor onderhoud

Met jarenlange ervaring in het onderhouden van industriële koelinstallaties, staat AB Coolservice klaar om de levensduur van uw koelsystemen te maximaliseren en onvoorziene uitval te minimaliseren.

Onze gespecialiseerde koeltechniekers zijn getraind in de nieuwste technologiën op het gebied van industriële koeltechniek waardoor zij snel en effectief kunnen inspelen op al uw onderhoudsbehoeften.

Wettelijke vereisten voor onderhoud aan industriële koelinstallaties

Onderhoud aan koelinstallaties vereist unieke kennis en ervaring, onderscheidend van andere technische disciplines. De complexiteit van het werken met synthetische koudemiddelen en de milieu-impact ervan worden streng gereguleerd door de F-gas regelgeving. Deze wetgeving schrijft gedetailleerd voor hoe onderhoudsactiviteiten uitgevoerd moeten worden, inclusief de documentatie en rapportage van handelingen aan relevante autoriteiten.

Daarnaast is zowel voor koeltechnici als koeltechnische bedrijven een erkende overheidscertificering vereist om te mogen opereren.

Expertise in onderhoud voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen

Hoewel natuurlijke koudemiddelen vrijgesteld zijn van vele wettelijke vereisten van synthetische koudemiddelen, vereisen ze nog steeds specialistische kennis voor onderhoud om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheersen. Ondanks dat natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak, propaan en CO₂ geen significant effect hebben op de ozonlaag of het broeikaseffect, brengen ze specifieke risico’s met zich mee door hun giftige brandbare eigenschappen of de hoge druk waaronder ze opereren.

Het is cruciaal dat onderhoud aan deze systemen wordt uitgevoerd door professionals met diepgaande kennis van de koeltechnische kringloop, waarbij het voorkomen en herstellen van lekken prioriteit heeft voor de veiligheid van zowel de technieker als het bedrijf.

Efficiënte industriële koeling met ammoniakkoeling als natuurlijk koudemiddel.
Onderhoud en service industriële koelinstallaties. Deskundig Advies AB-analyses, advies voor industriële koeling
Deskundig Advies AB-analyses, advies voor industriële koeling

Lekdetectie

Door geavanceerde lektesten en lekdetectie bij industriële koelinstallaties, neemt AB Coolservice alle noodzakelijke stappen om lekverliezen effectief te minimaliseren.

Periodieke lektesten

AB Coolservice zorgt voor periodieke lektesten van industriële koelinstallaties, waarbij de frequentie wordt afgestemd op de hoeveelheid en het type koelmiddel conform de F-gas regelgeving.

AB-analyses

Met onze diepgaande AB-analyses voeren we grondige metingen uit op uw koelingsinstallaties.

Ons advies voor industriële koeling omvat aanbevelingen met betrekking tot het rendement (COP-waarden), de milieuvriendelijkheid (Global Warming Potential), en de veiligheid (alarm- en monitoringsystemen) van uw koelingsinstallatie.

Deze analyse biedt een helder en nauwkeurig overzicht van cruciale punten, afwijkingen, en aandachtspunten in uw (koel-)ruimte(s) en stelt u in staat gericht in te grijpen. 

Preventief onderhoud aan industriële koelinstallaties.

Voor professioneel onderhoud

Na professioneel onderhoud

Het verschil is groot na een grondige revisie van het kloppend hart van deze industriële koelinstallatie! Van complete demontage tot het vervangen van zuig- en drukklepringen, veren, alle lagers en zelfs de olie na een grondige olie-analyse… niets gaat ons te ver. 

Bij AB Coolservice nemen onze eigen opgeleide koeltechniekers het onderhoud van industriële koelcompressoren serieus onder handen. 

Geloof ons niet alleen op ons woord; de resultaten spreken voor zich. Bekijk de transformatie en laat ons team ook jouw koelsysteem naar een hoger niveau tillen.

Op zoek naar een specialist in groene koel- en klimaatinstallaties?